ลืมรหัสผ่าน?  
Facebook Twitter Youtube
เข้าสู่ระบบ
 • 1.21.jpg
 • 1.jpg
 • 1a.jpg
 • 2b.jpg
 • 3 copy.jpg
 • 3c.jpg
 • 4a.jpg
 • 6a.jpg
 • 11a.jpg
 • 12a.jpg
 • 1111.jpg
 • 1211a.jpg
 • 12111a.jpg
 • 1111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • 111111111.jpg
 • 11111111111.jpg
 • 111111111111.jpg
 • 1111111111111.jpg
 • e.jpg
เกี่ยวกับเรา

คำถามที่ถูกถามบ่อย

1 ทำคลิปวีดีโอการสอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ตอบ ตั้งแต่ต้นปี 2009 แต่ช่วงนั้นเป็นแค่เพียงไรท์ใส่แผ่นให้ น.ศ.นำกลับไปดูที่บ้านได้ครับ

2. ทำไมถึงนำคลิปวีดีโอมาลงในYoutubeให้ผู้อื่นดูเป็นสาธารณะ

ตอบ ต้องการลดต้นทุนค่าแผ่น DVD ให้ักับน.ศ.ครับ

3. สถาบันYellowการบัญชี เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร

ตอบ ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตรทางด้านบัญชีฟรีสำหรับทุกคน

ปล. ควรต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ หากไม่ได้สมัึครเป็นสมาชิกอาจทำให้มองไม่เห็นบางเนื้อหาที่อยู่ในเว็ปไซด์

อัพเดทข่าวสาร
บัญชีออนไลน์ช่วยได้ (คืนกำไรสู่สังคม)

รายได้บนเวปไซด์ของYellowการบัญชี 50% ร่วมสมทบทุน

สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังธน จ.นครศรีธรรมราช

1 ต.ค. 2558 รายได้ 300/2   = 150 บาท

2 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

16 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

25 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาท

26 ต.ค. 2558 รายได้ 3,000/2 = 1,500 บาทกิจกรรมฉลอง 100 ปีชาตกาลครูเพทาย อมาตยกุลผู้ก่อตั้ง พ.ส.ต

27 ส.ค. 2558 รายได้ 300/2     = 150 บาท

28 ส.ค. 2558 รายได้ 5,500/2  = 2,750 บาท

29 ส.ค. 2558 รายได้ 3,800/2  = 1,900 บาท

30 ส.ค. 2558 รายได้ 2,800/2  = 1,400 บาท

31 ส.ค. 2558 รายได้ 12,000/2 = 6,000 บาท

1 ก.ย. 2558  รายได้  3,000/2  = 1,500 บาท

2 ก.ย. 2558 รายได้ 6,000/2    = 3,000 บาท

3 ก.ย. 2558 รายได้ 3,000/2    = 1,500 บาท

9 ก.ย. 2558 รายได้ 3,000/2    = 1,500 บาท

12 ก.ย. 2558 รายได้ 3,000/2  = 1,500 บาท

สรุปยอดรายได้ที่ร่วมสมทบจำนวน 25,000 บาทครับ

 
สอนบัญชีภาคทฤษฏีทุกเล่มที่เรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

วิชาที่เปิดสอนสด(คิดค่าตัวชั่วโมงละ 500 บาท) ไม่เกิน10 คน

 
อบรมเก็บชั่วโมง CPD CPA ออนไลน์

เรียนสมาชิกYellowการบัญชีทุกๆท่าน ตอนนี้คุณสามารถอบรมผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีCPD

ออนไลน์ได้ที่่ www.Yellowcpd.com รายได้50%เราจะนำไปร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านวังธน จ.นครศรีธรรมราช


1. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" รหัสหลักสูตร 5810-06-151-005-01-E  ได้ชั่วโมงCPD(อื่นๆ) 4 ชั่วโมงราคา 300 บาท

2. หลักสูตร "ระบบสะสมต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีต้นทุนงานสั่งทำ" รหัสหลักสูตร 5810-06-151-006-01-E  ได้ชั่วโมงCPD(บัญชี) 7.30 ชั่วโมงราคา 500 บาท

3. หลักสูตร "นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด(ปรับปรุงปี 2558) บัญชี 6.30 ชั่วโมง ราคา 500 บาท

หลักสูตรที่่รออนุมัติ

1. หลักสุตร " การจัดทำงบกระแสเงินสดทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อม" ราคา 500 บาท

2. หลักสูตร "การปรับกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทุธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิและ 65ตรี" 500 บาท

3. หลักสูตร "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2558" ราคา 500 บาท

4. หลักสูตร "ภาษีมูลค่าเพิ่มและการเฉลี่ยภาษีซื้อ" ราคา 500 บาท

5. หลักสูตร "ค่าใช้จ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม" ราคา 500 บาท

6. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : ภาษีเงินได้นิติบุคคล" ราคา 500 บาท

7. หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร : รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผุ้สอบบัญชีภาษีอากร" 300 บาท

8. หลักสูตร " การบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง" 500 บาท

9. หลักสูตร "การบัญชีสำหรับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์" 500 บาท

10. หลักสูตร "ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล" 300 บาท

 
โปรแกรมExpress โปรแกรมยอดนิยม ใช้ง่าย ราคาไม่แพง

สมาชิกท่านใดกำลังต้องการซื้อโปรแกรมExpress หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้งานของโปรแกรมเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อทางสถาบันyellowการบัญชีได้

เพราะตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้นอยู่กับเราแล้ว

รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเมื่อใช้บริการของเรา เพราะท่านผู้นี้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมexpressมากที่สุดในประเทศ!!!

 
วิทยากรบัญชี (แพคคู่)

รับงานวิทยากรทั่วราชาอาณาจักร สำหรับสถาบันการศึกษาคิดบริการเพียง 1,000 บาทต่อชั่วโมง

3 มี.ค. 2556 วิทยากรอบรมเรื่อง "ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี PAE และ NPAE" วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์


3 ก.ย. 2557 วิทยากรอบรมเรื่อง "อาชีพนักบัญชี" วิทยาลัยศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ


15 มี.ค. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "คุณภาพชีวิตและทิศทางประกอบอาชีพของนักบัญชีในอนาคต" มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี


25 มิ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยมือสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง" บ.อิตตาเลียนไทยฯ


20 ก.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ


13 ต.ค. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "เจาะประเด็นเชิงลึกกับรายการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี"  บ.บุญรอดบริวเวอรี่


5 พ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต


19 พ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง "เทคนิคการสร้างกำไรอย่างถูกวิธีด้วยการบริหารต้นทุนอย่างเหนือชั้น" ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี


20 พ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง " เทคนิคการแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี" ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี


21 พ.ย. 2558 วิทยากรอบรมเรื่อง " การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชียุคใหม่" ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 
สอนบัญชีภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง

 

หลักสูตรที่เปิดสอน :

1.สอนบัญชีภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง

และสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี(Express)

-ที่สถาบันฯ(กทม) วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 พ.ย.58

4,000 บาท/คน (สำรองที่นั่ง 50% ส่วนที่เหลือชำระวันแรกที่เรียน)

เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้(CPD)ได้ 14 ช.ม.

(บัญชี 7 ช.มครึ่ง  และอื่นๆ 6 ช.มครึ่ง)

---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

2.สอนบัญชีภาษีสำหรับเจ้าของกิจการ เพื่อการบริหารงาน

และวางแผนภาษี 10,000  บาท

--------------------------------------------------------------------

เปิดสาขาใหม่ที่ จ.ขอนแก่น ติดต่อ คุณวนิดา 087-5561201

เปิดสาขาใหม่ที่ จ. เชียงใหม่ ติดต่อ คุณดาว 097-9204552

ท่านผู้ใดต้องการอบรมเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ 085-3111-669 (เจี๊ยบ)

 

------------------------------------------------------------------------------------------


 
เปิดแล้ว!!!!
ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร  TA (Tax Auditor)
วิชาบัญชี  วิชาประมวลฯ และวิชาสอบบัญชีครั้งที่ 38

ติวสด เริ่มติวเวลา 09.00 - 17.00 น.(เต็มวัน)
วิชาการบัญชี  9 ม.ค,10 ม.ค,22 ม.ค, 23 ม.ค (ได้ช.ม CPD 14 ชั่วโมง)
วิชาประมวลฯ 19 ธ.ค, 15 ม.ค, 31 ม.ค (ได้ช.ม CPD 7 ชั่วโมง)
วิชาสอบบัญชี 20 ธ.ค, 16 ม.ค, 30 ม.ค (ได้ช.ม CPD 7 ชั่วโมง)ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) วิชาละ 3,000 บาท
พร้อมเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด เป็น VDO แบบ HD มากกว่า 200 ข้อ
โดย อ.มานพ สีเหลือง ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ทางสถาบันมีคลังข้อสอบเก่าจากการเข้าสอบจริงทุกครั้ง

หลักสูตร 1 ติวสด : สอนที่ Yellow การบัญชี


หลักสูตร 2 ติวออนไลน์ : ดูวีดีโอในเว็บไซต์Yellow การบัญชี

ทุกหลักสูตร :  จะไดัรับ 1)เอกสารเนื้อหา  2)ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย
3)วีดีโอติวเนื้อหา(DVD) 4)วีดีโอเฉลยข้อสอบ(ดูบนเว็บไซต์)
สถานที่ติวสอบ : 35/145 ซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทร : 02-552-1033 , 085-3111669


***สำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี นายมานพ สีเหลือง ธนาคารทหารไทย สาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 2472107735
ลูกค้าYellowการบัญชีที่สอบผ่านครั้งที่ 36 (บางส่วน)
1. คุณทิฆัมพร  โครธาสุวรรณ์
2. คุณนงลักษณ์ ผุดเผือก
3. คุณสมร  เทพมังกร
4. คุณธัชชัย  พันธัย
5. คุณสุนันทา  คำศิริ
6. คุณวรัญญ์รัตน์  แย้มโพธิ์ใช้
7. คุณเยาวพร  สุขพรมา
8. คุณนงลักษณ์  วรรณกาล
9. คุณณัฐนันท์  จิราสุริยนันท์
10. คุณพนิตสุภา  สุขพรรณพิมพ์
11. คุณจิรพร  สกุลศรีส่งบุญ
12. คุณจุฑามาศ  ศิลปี

 


 

 
ค้นหา
Facebook
  จำนวนสมาชิก : 5300 คน
  VDO จำนวน : 2666 คลิป
  ข้อมูลในระบบ : 29 เรื่อง
  ดูข้อมูลทั้งหมด : 66118 คลิ๊ก
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
หลักสูตรที่เปิดสอน

การบัญชีชั้นต้น

ฟรี

การบัญชีชั้นกลาง

ฟรี

คอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจวิศวกรรม

ฟรี

การบัญชีต้นทุน 1

ฟรี

การบัญชีบริหาร

ฟรี

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการบัญชี

3,000 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวงธน อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ฟรี

เศรษฐศาสตร์มหภาค

ฟรี


การบัญชีต้นทุน1(ปวส.)

ฟรี

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาประมวลฯ

3,000 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

การบัญชีชั้นสูง 2

ฟรี

การบัญชีชั้นสูง1

ฟรี

การบัญชีต้นทุน 2(ปวส.)

ฟรี

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

ฟรี

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิชาการสอบบัญชี

3,000 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร : กฎหมายห้างหุ้นส่วน

300 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

ติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร : การบัญชีต้นทุน

500 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

ระบบการสะสมต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปตามวิธีต้นทุนงานสั่งทำ

300 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฟรี

การบัญชีชั้นกลาง 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ฟรี

การบัญชีชั้นสูง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ฟรี

ภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

300 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

งบกระแสเงินสด

500 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

การปรับกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นกำไรสุทธิทางภาษี

500 บาท

(50%ของรายได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

โรงเรียนบ้านวังธน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

สถาบัน Yellow การบัญชี

เรียนบัญชีออนไลน์ฟรี ติวบัญชี (E-learning) สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express วางระบบบัญชี รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

เลขที่ 35/145 ซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทร : 02-552-1033 , 085-3111669

© 2012   Yellow Accounting    all rights reserved.